Jauno velosipēdistu forums 2017

4. un 5. kl. komandas piedalījās „Jauno velosipēdistu forumā 2017”. Komandai bija jāveic šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi (velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmens), pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi. Dalībnieki tika apbalvoti ar atzinības rakstu un suvenīriem.

Paldies sk. Iritai Kulmanei, Sk. Inetai Āboliņai un Aldim Laumanim!

“Pavasara spriņģošana”

2017.gada 24. martā Ānes kultūras namā pulcējās Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas grupu tautisko deju kolektīvi uz kopīgu “Pavasara spriņģošanu”. Arī mūsu skolas 21 pirmsskolnieks piedalījās šajā pasākuma. Deju kolektīvs bija sagatavojis 2 dejas. “ Gailītis un vistiņa”  un “ Šūpļa dziesma Incītim”. Kopā pasākumā piedalījās 130 bērni. Pēc koncerta notika jautra spriņģošana kopā ar atraktīvo gaili.

 

 

Skatuves runas konkurss

Kalnciema vidusskolas 3. klases skolniece Alīna Ivanova piedalījās Latvijas izglītības iestāžu Zemgales reģionālajā skatuves runas konkursā, kurš notika Bauskas pilsētas Bērnu un jauniešu centrā. Alīna konkursam bija sagatavojusi M. Laukmanes dzejoli ”  Mēs tā sarunājām”  un Vika literāro pasaku “ Pasaka par zaķi un sniegavīru’. Žurija atzinīgi novērtēja Alīnas sniegumu un piešķīra pirmās pakāpes diplomu.

Aktivitātes brīvlaikā

5.klase un klases audzinātāja brīvlaikā piedalījās izlaušanās spēlē, cīnījās dusmīgo putnu boulingā, brauca hoverboardu Pepijas savrupmājā uz vistas kājas. Peldējās baseinā un mielojās „Čilli Picā”.

Stokholma – pavasara brīvlaiks

Pavasara brīvlaikā 7. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju I. Cauni, ģeogrāfijas skolotāju S. Lapāni  un Ances mammu- T. Freimani devās kruīza ceļojumā  uz STOKHOLMU.

Lasīt tālāk…

Zelta muzikanta diploms

10. martā Iecavas kultūras namā notika PEPT Zemgalas novada muzikantu konkurss “Klaberjakte”, kurā mūsu folkloras kopu pārstāvēja 11. klases skolnieks Eduards Klovs ar ermoņiku spēli. Šo instrumentu Eduarda dzimtā spēlējis vecaistēvs, bet zēns to apguvis pašmācības ceļā. Konkursā tika iegūts Zelta muzikanta diploms un iespēja piedalīties konkursa finālā Rīgā.

Projektu dienas

15. līdz 17. februārim skolā notika Projektu dienas. Šī gada projektu dienu temats bija Ekotūrisms un enerģija. Skolēniem bija iespēja tikties ar dažādu nozaru speciālistiem. Sākumskolas skolēni tikās ar LVM Meža atjaunošanas un kopšanas speciālisti Edīti Jankovsku, 5. – 6. klašu skolēni devās uz Zemgales EKO un Zemgales reģionālo vides pārvaldi. 7. – 8.klašu skolēni un skolotāji tikās ar Jelgavas novada piparmētru audzētāju Lolitu Dugi un A/S Sadales tīkli pārstāvjiem.
Projektu dienas noslēdzās ar akciju – Džemperu dienu – taupīsim enerģiju.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par aktīvu darbošanos projektu dienās!

“Balsis”

15.februārī Ozolniekos notika vokālās mūzikas konkurss “Balsis”, kurā piedalījās Kalnciema vidusskolas dziedātāji. Konkursā mūsu skolas dziedātājiem bija labi rezultāti rezultātus:
II pakāpe – 1. – 4.klašu zēnu ansamblim;
II pakāpe – 5. – 9. klašu meiteņu ansamblim;
III pakāpe – 1. – 4. klašu meiteņu ansamblim.

Paldies skolotājām Maritai Sondorei un Gunitai Jurelonei par ieguldīto darbu!

 

Iniciatīva Latvijas simtgadei

“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”

      Gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieši nolēmuši pasniegt dāvanu Latvijai – Patriotisma laika kapsulu, kas tiks radīta trīs gadu laikā iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ietvaros. Lasīt tālāk…

Sveču darbnīca

2. februārī Radošajā mājā notika Sveču darbnīca, kurā piedalījās 4. un 5. klašu skolēni.