Akcija ” Atpakaļ skolā”

2008.gadā akciju rīkoja Eiropas Savienības informācijas aģentūra. Akcijā piedalījās 119 valsts pārvaldes darbinieki un ES lietu eksperti.

2009.gadā akciju rīkoja Valsts kanceleja, un jau apmēram 200 dalībnieki devās skolu vizītēs. Akcija tika rīkota par godu Latvijas 5 gadiem ES, kā arī Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas šajā gadā notika pirmo reizi. Akcijas mērķis bija atskatīties uz Latvijas piecu gadu pieredzi ES, novērtēt ieguvumus un izvirzīt jaunus uzdevumus.

Akcijas laikā Eiropas Savienības (ES) institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, nevalstiskajā sektorā strādājošie un citi ES jautājumu eksperti tradicionāli dodas uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par ES. Akcijas mērķis ir tuvināt ES institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri ikdienā saskaras ar dažādām Eiropas Savienības politikas jomām.

Arī šogad no 23. marta līdz 22. maijam visā Latvijā norisinās akcija „Atpakaļ uz skolu”, kuras laikā absolventi dodas uz savām skolām,  lai dalītos savās zināšanās un darba pieredzē par ES ar jauniešiem. Jau trešo gadu Kalnciema vidusskolu  apmeklē bijušie absolventi, stāstot gan par Eiropas Savienību, gan savu karjeru.

28.aprīlī skolā viesojās  Inita Kļaviņa (skolu absolvēja 1981.gadā), kura strādā Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma  ģenerāldirektorātā par juristi. Eiropas Komisijā strādā kopš 2003.gada. Skolēniem tika piedāvāta video spēle ” Ko tu zini par Eiropu?”, uzvarētāju komanda saņēma balvās Beļģijas  saldumus. Diskusijā tika pārrunāts, ko nozīmē būt Eiropietim,  iepazīstināja ar ko ievērojama ir Brisele un sava darba specifiku. Kā sava darba aizraujošākās puses minēja –  darbs ar Eiropas tautību pārstāvjiem, piedalīšanās lēmumu sagatavošanā, kas iespaido daudzu miljonu cilvēku dzīvi, komandējumi uz dažādām Eiropas Savienības  valstīm. Grūtākās darba puses – visam jābūt izdarītam laikā, teicamā satura un valodas kvalitātē. Ne vienmēr iznāk doties atvaļinājumā kā plānots, maz laika atliek ģimenei. I.Kļaviņa uzsvēra, ka jauniešiem šodien ir daudz iespēju gan mācīties, gan strādāt Eiropā.