Eko skola

Šogad 98 izglītības iestādes ieguva starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu, no tām 13 mācību iestādes ieguva Zaļo karogu pirmo reizi. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. Ekoskolu programmā liela nozīme ir jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, lai ilgtspējas jautājumus apzinātu visas skolas ietvaros. Tas, savukārt, veicina izpratni par demokrātiju, spēju vienoties un izklāstīt savu ideju, kā arī rosina apziņu, ka pārmaiņas ir atkarīgas no ikviena rīcības un iesaistes. Ekoskolas programmas ietvaros novembra mēnesis ir aktuāls ar Globālās Rīcības dienām, kad jaunieši kopā ar pedagogiem dodas ārpus skolas vides, lai uzrunātu apkārtējos iedzīvotājus par aktuāliem vides, dzīvesveida jautājumiem. Pagājušajā mācību gadā Kalnciema vidusskolas gada tēma bija Veselīgs dzīvesveids, tādēļ Globālās Rīcības dienā notika zib-akcija. Skolēni devās uzrunāt autovadītājus, pašvaldības un kultūras darbiniekus, stāstot par veselīgu dzīvesveidu un cienāja ar mūsu novadā audzētiem burkāniem un āboliem. Akcija izdevās, guva atzinību jauno vides reportieru konkursā, tādēļ, kā pozitīvo piemēru, Kalnciema vidusskola to prezentāja šogad Eko skolu   pasākumā LU Lielajā aulā, bet Kalnciema vidusskolas skolniece Lelde Skutele ieguva starptautisku Atzinības rakstu kā labākā vides reportiere.

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem, ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, piedāvāt risinājumus un meklēt atbildes gan uz saviem, gan sabiedrības interesējošiem jautājumiem.