Veselību veicinošu skolu tīkls

25.februārī skolotāja Līga Štrausa bija uz Slimības un profilakses kontroles centra organizētu informatīvu semināru par Veselību veicinošu skolu tīkla atjaunošanas darbību.

Semināra mērķis bija informēt par SPKC veikto pētījumu par skolas vecuma bērnu veselību ietekmējošiem paradumiem un skolo vidi pārskats, kā arī par Veselību veicinošo skolu tīkla organizatorisko struktūru un mērķiem, kritērijiem un ieguvumiem iesaistoties tīklā.

Seminārā uzstājās Goof Buijs Eiropas Veselības veicinošo skolu tīkla menedžeris no Nīderlandes, informējot par SHE pamatprincipiem, veselības veicināšanas nozīmi skolā, kā arī par SHE darbību citās valstīs.

Ieguvumi no iesaistīšanās Veselību veicinošu skolu tīklā:

  • valsts finansēti veselības veicinoši pasākumi;
  • pieredzes apmaiņas iespējas ar citām SHE dalības skolām;
  • metodiskais atbalsts;

Veiksmīgas dalības un kritēriju izpildes rezultātā iespēja iegūt Veselības veicinošas skolas nosaukumu, statusu.

 

We all care about our children;

they are the future of Europe.

Every child in Europe has the right to education,

health and security.

Every child should have the

opportunity to be educated in a

health promoting school.