Mūzikas un mākslas skola

Kopš 2012./13.mācību gada Kalnciema vidusskolā darbojas Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas filiāle.
Skolēni var apgūt:
• klavierspēli
• akordeona spēli
• vizuāli plastisko mākslu