Izglītības programmas

Pirmskolas izglītības (01011 11 11)

Pamatizglītības (2101 11 11)

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (2101 18 11)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (3101 01 11)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (2101 56 11)

*Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena – valsts aizsardzības mācība (3101 40 11)

 

*noklikšķināt uz teksta, lai lejuplādētu sīkāku informāciju