Pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojums
2015./2016.m.g.