Skolotāji

Ivita Saldava Direktore

Gunita Tolēna

Gunita Tolēna         Mācību pārzine

Līga Štrausa

Līga Štrausa Bioloģija 

Liene Āboma

Liene Āboma         Vizuālā māksla

Rita Kovaļevska

Rita Kovaļevska Informātika

Andzelika Kozare

Andželika Kozare Krievu valoda

Arnis Kiršteins

Arnis Kiršteins Mājutrība

Alvils Apsītis

Alvils Apsītis       Vēsture

Inga Feldmane

Inga Feldmane Matemātika

Dzintra Ķezbere

Dzintra Ķezbere Literatūra

Marita Sondore

Marita Sondore Mūzika

Inga Vecuma-Veco

Inga Vecuma-Veco Ķīmija

Mudīte LaumaneMudīte Laumane Matemātika

Sarmīte Belte

Sarmīte Belte             Sports

Viktors Pomarņevskis

Viktors Pomarņevskis Fizika

Ina Jēgermane

Ina Jēgermane Matemātika

Irita Kulmane

Irita Kulmane           Sports

Ilona Mežviete

Ilona Mežviete   Pirmsskola

Ineta Āboliņa

Ineta Āboliņa Sākumskola

Dace Graubiņa

Dace Graubiņa Sākumskola

Laila Ļaksa

Laila Ļaksa Sākumskola

Undīne Spriesle

Undīne Spriesle Sākumskola

Anda Zīriņa

Anda Zīriņa Bērnudārzs

Sanita LapāneSanita Lapāne Ģeogrāfija