Vēsture

 

SKOLAS DIREKTORI LAIKU LOKOS

 • Kārlis Rēdlihs 1886-1925
 • Elvīra Grāvīte 1926-1940
 • Roberts Kunkulis 1941-1944
 • Voldemārs Siliņš 1944-1951
 • Viesturs Kleinbergs 1951-1954
 • Imants Jansons 1954-1955
 • Rasma Strupe-Irbe 1955-1959
 • Irēna Spēlmane –Kleinberga 1959-1964; 1971-1973
 • Visvaldis Bartuševics 1964-1971
 • Zoja Kokina 1973-1976
 • Pēteris Skrupskis 1976-1983
 • Lūcija Pintere 1983-1984
 • Irēna Freimane 1984-1996
 • Ginta Avotiņa 1996-2009
 • Mudīte Laumane 2009-

 

Notikumi

1835.g. tiek atvērta privātskola Kalnciema- Klīves muižā Ūdru mājās

1839.g. tiek atklāts pirmais Kalnciema pagasta skolas nams

1901.g. tiek uzcelts otrs skolas nams

Pirmā pasaules kara laikā abas skolas nodegušas

1921.g.tiek likti pamati jaunai skolas ēkai

1924.g. uzsāktas mācības jaunajā skolas namā. Tā ir sešgadīgā pamatskola.

1944.g. skola kļūst par septiņgadīgo pamatskolu

1955.g. tiek apstiprināta par Kalnciema vidusskolu

1958.g. pirmais vidusskolas izlaidums

1966.g. pirmo un vienīgo reizi skolu vienlaicīgi beidz 10. un 11. klase

1967.g. tiek pabeigta skolas piebūve un skolas stadions

1971.g.tiek sākta šautuves celtniecība

1979.g. skolai pievieno Valgundes astoņgadīgo pamatskolu

1986. g. skolā izveido pirmo datoru klasi

1993.g.skolēni ievēl savu pirmo skolas prezidentu

1996.g. tiek piešķirtas pirmās stipendijas labākajiem skolas skolēniem

1999.g. tiek pievienota Valgundes sākumskola

2000.g. skolas kolektīvs sāk piedalīties starptautiskos projektos

2000.g. skolā pirmo reizi notiek Vācu karavīru brīvprātīgo kapu kopēju vasaras nometne

2003.g. pirmskolas grupas sāk darbu skolas telpās

2003.g. Vācu kapu kopēju apvienības Brēmenes nodaļas nometnes dalībnieki un kopā ar Vācijas vēstnieku Latvijā iestāda pie skolas Ginka koku kā draudzības zīmi

2004. g. tiek labiekārtota skolas apkārtne

2005. sāk Valsts aizsardzības apmācības programmu

2006.g. sāk iznākt skolēnu avīze „Kvieklis”

2006.g. atvērta Jelgavas Mūzikas skolas filiāle

2007.g. skolā notiek kapitālais remonts ūdensapgādes un apkures sistēmai

2007. NVO projekta „Lielupe” ietvaros realizēts projekts „Mācību un informācijas kabineta labiekārtošana „

2008.g. nomainīts jumts zēnu mājturības ēkai

2009. g. labiekārtoti dabaszinību kabineti

2009.g. pie skolas sāk darboties pirmskolas 3- 4 gadīgo bērnu grupa (atrodas Valgundes centrā)

2010. g. divi deju kolektīvi piedalās Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā, kā arī dziedātājas novada kopkora „Asni” sastāvā

2010. g. 5.-6.klašu tautas deju kolektīvu dalībnieki un Jelgavas novada kopkora „Asni” dalībnieki sadraudzības vizītē dodas uz Rumāniju, Pitešti pilsētu

2011. g. projekta ietvaros atjauno bijušo mājturības ēku, kas pārtop par Vides māju

2012. g. pie skolas sāk darboties pirmskolas 1,5- 2 gadīgo bērnu grupa (atrodas Valgundes centrā)

2012.g. atklāta atjaunotā skolas šautuve

2012. atvērta Jelgavas novada Mūzikas un māksla skolas filiāle – mākslas skola

2013.g. skolā viesojas Kosovas Aizsardzības ministrijas delegācija

2013.g. pie skolas atklāj Valgundes pagasta sporta halli

2013.g. skola iegūst Mammasdabas vēstniecības karogu

2013.g. skola iegūst Eko skolas nosaukumu

2013.g. skolas sporta laukumā tiek sagaidīts NBS helihopters ar Latvijas un Lielbritānijas aizsardzības ministriem