Olimpiādes

2016./2017.m.g. olimpiādes

Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiādes

Matemātika
Alise Veide 12.klase – 3.vieta
Ekonomika
Alise Veide 12.klase – 3.vieta

2015./2016.m.g. olimpiādes

Jelgavas un Ozolnieku novadu olimpiādes

Vēsture
Artis Ķekars 12.klase – 3.vieta

Literatūra un latviešu valoda
Lelde Jansone 12.klase – 2./3.vieta

Matemātika
Kristīne Švalbe 8.klase – 1.vieta

Ekonomika
Alise Veide 11.klase – 2.vieta

Bioloģija
Alvis Fiļimonovs 10.klase – 2.vieta
Lelde Jansone 12.klase – 3.vieta

Angļu valoda
Reinis Ulps 8.klase 3.vieta
Dāvids Votinovs 11.klase 3.vieta

Sasniegumi mācību olimpiādēs:

Jelgavas un Ozolnieku novadu 8.klašu skolēnu angļu valodas olimpiādē 7.klases skolnieks REINIS ULPS izcīnīja 2.vietu un tika izvirzīts dalībai Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē. Olimpiādei sagatavoja skolotāja Gunita Tolēna.

Jelgavas un Ozolnieku novadu Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. Klases skolniece LELDE JANSONE ieguva 2.vietu. Olimpiādei sagatavoja skolotāja Dzintra Ķezbere.

Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas Latvijas 65. matemātikas olimpiādes 2. posmā – Jelgavas novadā 7.klases skolniece KRISTĪNE ŠVALBE izcīnīja 1.vietu. Olimpiādei sagatavoja skolotāja Inga Feldmane.

2013./2014.m.g

Jelgavas novada latviešu valodas olimpiādē
K. Zīle 2. kl. izcīnīja 3. vietu,
M. Poikāne 3.kl. – 2.vietu

Jelgavas novada vēstures olimpiādē
I.Liepa 12.kl. – 2.vietu

Jelgavas novada matemātikas olimpiādē
K.Švalbe 6.kl. – 1.vietu