Skates

skate

13. martā uz Iecavas kultūras namu devās Kalnciema vidusskolas folkloras kopa „Sudrabiņš”( vadītāja Dzintra Ķezbere), lai piedalītos Zemgales bērnu folkloras kopu Dziesmusvētku skatē. Katra kopa uzstājās gan ar 7 minūšu priekšnesumu, gan rādīja sagatavoto obligāto rotaļu programmu. Kopai šis ir otrais darbības gads, tāpēc pieredze vēl nav liela, godam nopelnīts III pakāpes diploms. Paldies bērniem, vecākiem un visiem, kas palīdzēja bērniem sagatavoties skatei!

 

 

Vokālo ansambļu konkurss „Balsis” Skolotāja Marita Sondore
1.-4.klašu meiteņu ansamblis skatē ieguva I pakāpes diplomu ar 44,7 punktiem (no 50 iespējamiem). I pakāpes diplomu izcīnīja arī 1.-6.klašu zēnu ansamblis(42,2 punkti) un 5.-9.klašu meiteņu ansamblis(40,7 punkti). Lepojamies ar teicamiem sasniegumiem. Paldies skolotājai par ieguldīto darbu!

Vēlam veiksmi skatēs arī tautas deju un mūsdienu deju dejotājiem, folkroristiem, teātra pulciņa dalībniekiem!

Novada skatuves runā teicamu rezultātu parādīja A.Skulte 5.kl. Viņš pārstāvēs Jelgavas novadu Zemgales reģiona skatē.

Novada Vizuālās mākslas konkursā veicās M.Poikānei 3.kl. – 3.vieta. A. Krugļikovai 11.kl. – 2.vieta.

Jelgavas novada Vides spēļu konkursā Kalnciema vidusskolas komanda – S.Puķe 8.kl., S. Grūbe 8.kl., I.Rumpe 8.kl. izcīnīja 2.vietu.