Kārtības noteikumi

VALGUNDES SPORTA HALLES TRENAŽIERU ZĀLES

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS

NOTEIKUMI


1. Sakarā ar to, ka trenažieru zālē nav fitnesa instruktora, trenažieru
zāli var apmeklēt tikai no 18.gadiem.


2. Iegādājoties Valgundes Sporta halles trenažieru zāles (turpmāk-
trenažieru zāle) abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs ar to
apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārības
noteikumiem un apņemas tos ievērot.


3. Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu
veselības stāvokli.


4. Trenažieru zālē jāievēro higiēnas noteikumi, nodarbībās drīkst
piedalīties sporta apģērbā, zālē jāierodas tīros sporta apavos.


5. Nepieciešamības gadījumā jānotīra aiz sevis trenažiera virsma.


6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņus, ripas u.c.)
jānoliek tam paredzētajā vietā un sākotnējā stāvoklī.


7. Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles , stieņus un
ripas.


8. Valgundes Sporta halles administrācija neatbild par naudas,
vērtslietu vai atstāto mantu zudumiem.


9. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
trenažieru zālē iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt
trenažieru zāli uz noteiktu laiku.


10. Trenažieru zāles apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais
apmeklējuma laiks un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš.


11. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai
lietošana trenažieru zāles telpās ir stingri aizliegta.


12. Valgundes Sporta halles darbinieki ir tiesīgi atteikt trenažieru
zāles apmeklējumu apmeklētājam alkoholisko, citu apreibinošo vielu
iespaidā.

13. Skapīša atslēgas pazaudēšanas gadījumā sods 7.00 euro.


14. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības Valgundes
Sporta halles dežuranta.


15. Trenažieru zāles apmeklētāji tiek aicināti savus priekšlikumus un
ieteikumus ierakstīt „Atsauksmes un priekšlikumu grāmatā”, kas atrodas
pie Sporta halles dežuranta.

ESI ATBILDĪGS PAR SAVU UN CITU APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU!

Valgundes Sporta halles administrācija.