LU Fonda mecenāti 8.novembrī  pulcējās LU Lielajā aulā, lai sveiktu jaunos – 2016./2017. akadēmiskā gada stipendiātus. Kopā 19 LU Fonda stipendijas saņems 90 studenti, t.sk. arī 3 studenti no Jelgavas novada saņems Jelgavas novada pašvaldības stipendiju.

Jelgavas novada pašvaldības stipendijai varēja pieteikties 1. kursa bakalaura programmas studenti, kas vismaz vienu gadu ir bijuši deklarēti Jelgavas novadā, tādējādi pretendējot uz novada pašvaldības atbalstu visam studiju laikam.

Jau ceturto gadu stipendiju 1500 EUR apmērā (akadēmiskajā gadā) piešķir Jelgavas novada pašvaldība. Katru gadu novada stipendiju saņēmis arī kāds Kalnciema vidusskolas absolvents, kaut gan  novadā tiek piešķirtas tikai 3 stipendijas.  Šogad stipendiju saņēma skolas absolvente Lelde Jansone, kas studē  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā