Iniciatīva Latvijas simtgadei

“Nacionālo dārgumu jaunatklāšana”

      Gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieši nolēmuši pasniegt dāvanu Latvijai – Patriotisma laika kapsulu, kas tiks radīta trīs gadu laikā iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ietvaros.

       Trīs Zemgales pašvaldību jauniešu iniciatīvas kopīgais mērķis ir stiprināt patriotismu savos vienaudžos, mudināt skolēnus apmeklēt nacionālas un lokālas nozīmes objektus. Patriotisma laika kapsula ar veltījumu Latvijai valsts simtgadē tiks nodota Latvijas Republikas prezidentam.

       Iniciatīva “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” paredz aicināt klases, interešu grupas, ģimenes no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem apmeklēt un iepazīt 20 objektus, kuru būtību pauž nosaukumā iekļautais vārds “nacionālais”. Jaunatklāšanas procesā dalībniekiem ir iespēja apmeklēt 20 nacionālos objektus, pieteikt un apmeklēt lokālos objektus, veikt dažādus uzdevumus, apzināt savas tautas diženumu un lokālo spēku, vienlaikus sacenšoties par dažādām balvām.

     Mūsu skolas 6. un 7. klases skolēni arī aktīvi iesaistījušies šajā iniciatīvā. Ir apmeklēta Latvijas Nacionālā bibliotēka – “Gaismas pils”, Latvijas Nacionālais teātris, lokālie dārgumi Jelgavā. Projektu dienās 7. klases kolektīvs dosies uz Ziemassvētku kauju muzeju “Mangaļi”. Pavasarī iecer aizbraukt uz Latvijas Nacionālo botānisko dārzu un Latvijas Nacionālo operu.

6.klase

7.klase

 

7.klases audz. I. Caune