8.klases viesošanās Rīgas pilī

Gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu jaunieši nolēmuši pasniegt dāvanu Latvijai – Patriotisma laika kapsulu, kas tiks radīta trīs gadu laikā iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ietvaros.

Trīs Zemgales pašvaldību jauniešu iniciatīvas kopīgais mērķis ir stiprināt patriotismu savos vienaudžos, mudināt skolēnus apmeklēt nacionālas un lokālas nozīmes objektus. Nacionālo dārgumu jaunatklāšanas procesa noslēgumā skolēni pasniegs dāvanu Latvijai – laika kapsulu, kurā būs laba vēlējumi valstij un dokumenti par iniciatīvas norisi. Šī laika kapsula, kas tiks dāvāta Valsts prezidentam 2018.gadā, būs dāvana Latvijai nākotnē, ar vēlējumu to atvērt valsts 150. dzimšanas dienā, tādējādi ikviens iniciatīvā iesaistītais kļūst ne tikai par nākotnes, bet arī vēstures vēstnesi.

Iniciatīvā “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” pagājušajā mācību gadā aktīvi iesaistījās Kalnciema vidussksolas  klases, Jelgavas novadā  1.-4.klašu grupā aktīvākās bija mūsu skolas 2. un 4.klase, 5.- 9.klašu grupā tās bija 7.un 8.klase. Visvairāk objektu apmeklēja 8.klase, tā iegūstot ļoti nozīmīgu balvu –viesošanos Rīgas pilī pie prezidenta kundzes.
2017. gada 9. oktobrī Rīgas pilī ar Latvijas Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni, iniciatīvas patronesi, tikās aktīvākie jaunieši, kuri Latvijas valsts simtgades svinību programmā iekļautās iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ otrajā posmā sasniedza vislabākos rezultātus. Iniciatīvas ietvaros līdz pat 2018.gada novembrim skolēniem no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem ir iespēja apmeklēt ne tikai 20 nacionālās nozīmes objektus, bet arī lokālas nozīmes objektus, veikt tajos uzdevumus, vienlaikus sacenšoties par balvām.

Valsts prezidenta kundze, Rīgas pilī tiekoties ar jauniešiem, uzsvēra: “Man ir prieks un lepnums par katru jaunieti, kurš iesaistās šajā iniciatīvā, lai iepazītu un no jauna sev atklātu latviskā mantojuma vērtības. Šis projekts stiprina Latvijas jauniešu patriotismu un vairo lepnumu par piederību mūsu tautai un valstij. Tas ir īpaši būtiski tuvojoties Latvijas simtgadei, jo tikai apzinoties mūsu valsts vērtības un kultūrvēsturisko mantojumu spēsim dot savu ieguldījumu Latvijas turpmākajā attīstībā nākamajās simtgadēs.”

Viesi, kopā ar iniciatīvas patronesi, devās izzinošā un aizraujošā ekskursijā pa atjaunoto Rīgas pili. Jauniešiem tā bija lieliska iespēja ielūkoties visās svarīgākajās Rīgas pils telpās, uzzināt to vēsturi un nozīmi, paplašinot zināšanas ar ļoti interesantiem faktiem. Ekskursijas noslēgumā Iveta Vējones kundze viesus aicināja uz sarunām pie tējas tases, lai pārrunātu iniciatīvas laikā gūtos iespaidus. Pēc pasākuma gan jaunieši, gan to atbalstītāji, atzina, ka pasākums ir bijis brīnišķīgs un teica lielu pateicību iniciatīvas patronesei par sirsnīgo uzņemšanu.