Atvērto durvju diena Kalnciema vidusskolā

KalnciemavskspringJelgavas novada Kalnciema vidusskolā 10.klasei tiek  piedāvāta vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mācību programma, kā arī programma ar profesionālu ievirzi   „Valsts aizsardzības mācība”. Šajā programmā papildus vidējās izglītības  obligātajiem mācību  priekšmetiem skolēni nedēļā  apgūst četras  stundas aizsardzības mācību un, beidzot vidusskolu, atestātā iegūst ierakstu par apgūto programmu.

Skolēniem, kas apguvuši  programmu, ir priekšrocības savu nākotni saistot ar militāro karjeru. Tas gan nenozīmē, ka programma paredzēta tikai militārai karjerai, apgūstot šo programmu skolēni nostiprinās savu fizisko sagatavotību kā arī apgūs dažādas dzīves prasmes, jo  programmā paredzēta gan teorētiskā, gan praktiskā apmācība.  Skolā ir aktīva jaunsargu kustība, kā arī atbilstoša materiāli tehniskā bāze programmas realizācijai –  mācību klase, sporta halle, šautuve, mācību materiāli. Skolā darbojas daudzveidīgi interešu izglītības pulciņi. Ērta satiksme no Jelgavas.   Skolēnu pavasara brīvlaikā   15. martā Kalnciema vidusskola aicina 9.klašu skolēnus un viņu vecākus uz atvērto durvju dienu, lai iepazīstinātu ar valsts aizsardzības mācības apguves iespējām. Gaidīsim interesentus skolā no plkst. 10. 00 līdz 14.00.