Dzejas dienu mākonī ar dzejnieku Hariju Krūzi

Dzejas nedēļas noslēgumā 16.septembrī mūsu skolā viesojās dzejnieks jelgavnieks Harijs Krūze, kura dzejas auditorija ir ļoti plaša – sev atbilstošas noskaņas un tēmas viņa dzejā var sameklēt gan bērni, gan pieaugušie. Dzejnieks savulaik strādājis žurnālos „Ezis” un „Dadzis”,  pašlaik ir iznākuši 2 dzejoļu krājumi. Tikšanās izvērtās ļoti interesanta un atraktīva, jo H.Krūzes  dzejā līdzās nopietnībai sprēgāja humora dzirkstis, ko latviešu dzejā ir grūti sameklēt.

Paldies Kristīnei, Līvijai, Sandijam un Sintijai par dzejas priekšnesumu un 8. klases skolēniem par H.Krūzes dzejas ilustrācijām. Paldies visiem par rudens ziedu sveicieniem dzejniekam!

Skolotāja Dzintra Ķezbere.