Jauno velosipēdistu forums 2017

4. un 5. kl. komandas piedalījās „Jauno velosipēdistu forumā 2017”. Komandai bija jāveic šādi pārbaudījumi – ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības jautājumi (velosipēdu vadītāju kvalifikācijas eksāmens), pirmās palīdzības sniegšana, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaude un praktiskās braukšanas iemaņu pārbaudījumi. Dalībnieki tika apbalvoti ar atzinības rakstu un suvenīriem.

Paldies sk. Iritai Kulmanei, Sk. Inetai Āboliņai un Aldim Laumanim!