Jelgavas novada deju skate.

2017.gada 28.aprīlī Kalnciema vidusskolas tautisko deju dejotāji piedalījās ikgadējā Jelgavas novada deju skatē. Dejotāji parādīja labu sniegumu.

1.-2. klašu deju kolektīvs skatē ieguva 44 punktus un I pakāpes diplomu!

3.-4. klašu deju kolektīvs ieguva 41 punktu un arī I pakāpes diplomu!

Dejotāji saņēma žūrijas  atzinību par smaidiem priekšnesuma laikā, kas nav nemaz tik viegli, ņemot vērā uztraukumu! Par pareizi un labi sakptiem tautas tērpiem, paldies jāsaka skolotājai Undīnei Sprieslei. Paldies arī vecākiem par atbalstu!