Jelgavas novada un Ozolnieku novada vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurā “Manas mājas”laureāti