Karjeras diena

29.maijā mūsu skolā Karjeras diena. Izzināt karjeras un izglītības iespējas nākotnē, kā arī iepazīstināt ar savām profesionālajām gaitām un karjeras ceļu pie mums ieradās SIA “Karameļu darbnīcas” pārstāve Ilze Priževoite ar palīgiem, kuri skolēniem rādīja karameļu tapšanas procesu, SIA “Austras raksti” dibinātāja un amatniece Aija Mālkalna un Dobeles Dārzkopības institūta dārzniece, pētniece un selekcionāre Ilze Grāvīte.
Pēc pasākuma ievada skolas zālē, skolēnu grupas devās iepazīties ar katra konkrētā speciālista ikdienas darbu. Turpat, klašu telpās, skolēni redzēja Zemgales novada sieviešu tautas tērpu, iepazinās ar tā tapšanu un pareizas valkāšanas principiem. Interesanti – Aija Mālkalna atzina, ka rokdarbi ir viņas aicinājums. Izglītības ceļš, kā arī vēlāk darba gaitas bija pakārtotas viņas hobijam.
Ilzes Grāvītes stāstījumam skolēni sekoja ar interesi, jo daudz dzirdējām par selekciju. Prezentācijā uzskatāmi tika parādīts, kā krustojot divas dažādas plūmju šķirnes var iegūt šķirni ar vēlamajām īpašībām. Arī vārda došana jaunajai šķirnei nav vienkārša. Jāraugās, lai kādai kauleņaugļu šķirnei jau nav tāda nosaukuma, kā arī jāpievērš uzmanība labskanīgumam – nosaukumam jābūt vienādi izrunājamam daudzās valodās.
Karameļu tapšanas procesu skolēni vēroja ļoti aizrautīgi. Karameļu karstā masa, kuru vāra, tad staipa un rullē sildot uz siltas plīts virsmas, līdz iegūst gardu un kraukšķīgu našķi dažādās krāsās. Katrs skolēns izgatavoja arī savu karameli.
Skolēni vairākkārt dzirdēja – jebkuras karjeras ceļš nav viegls, bet, ja seko savam aicinājumam un dara to, kas patīk un dara laimīgu, tad šis ceļš ir īstais.

Kalnciema vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Zanda Kursīte