Meža karjeras diena

22.janvārī mūsu skolā notika Meža karjeras diena. Viesos ieradās AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis Pēteris Stepiņš. Skolēniem bija iespēja izzināt karjeras un izglītības iespējas meža nozarē, iepazīties ar Pētera Stepiņa profesionālajām gaitām un lielo pieredzi mežu kopšanā un apsaimniekošanā, izprast meža atjaunošanas un izstrādes īpatnības un gūt ieskatu meža nozares nozīmīgumā un nākotnes perspektīvās, izvēloties karjeru veidot Latvijas valsts mežos.

Lielu interesi radīja praktisko piemēru demonstrēšana. Skolēni tika iepazīstināti ar mežstrādnieka darba tērpu un aprīkojumu. Daudz tika runāts par darba drošību. Skolēnu erudīcija un spēja darboties komandā tika pārbaudīta tilta būvēšanā. Darbam tika piedāvāti vienādi dēļi, no kuriem bez jebkādiem stiprinājumiem bija jāuzbūvē tilts.

Darbā mežā ir nepieciešamas specifiskas zināšanas. Ieskatu skolēni guva darbojoties skolas pagalmā, kur bija jāveic dažādi uzdevumi – bez mērinstrumentiem jānosaka koka augstums, jāatpazīst dzīvnieki/ kukaiņi – meža bojātāji, jāatpazīst dažādas koksnes paraugi u.c.

Amanda Grūbe 10.kases skolniece – 22.01.18 Kalnciema vidusskolā notika Meža karjeras diena. Manuprāt bija diezgan interesants pasākums, kur devāmies ārā pildīt dažādus uzdevumus saistībā ar mežu, arī par spīti aukstajam laikam.

Sagatavotājs:

Zanda Kursīte Kalnciema vidusskolas PKK