“Pavasara spriņģošana”

2017.gada 24. martā Ānes kultūras namā pulcējās Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas grupu tautisko deju kolektīvi uz kopīgu “Pavasara spriņģošanu”. Arī mūsu skolas 21 pirmsskolnieks piedalījās šajā pasākuma. Deju kolektīvs bija sagatavojis 2 dejas. “ Gailītis un vistiņa”  un “ Šūpļa dziesma Incītim”. Kopā pasākumā piedalījās 130 bērni. Pēc koncerta notika jautra spriņģošana kopā ar atraktīvo gaili.