Projektu dienas

15. līdz 17. februārim skolā notika Projektu dienas. Šī gada projektu dienu temats bija Ekotūrisms un enerģija. Skolēniem bija iespēja tikties ar dažādu nozaru speciālistiem. Sākumskolas skolēni tikās ar LVM Meža atjaunošanas un kopšanas speciālisti Edīti Jankovsku, 5. – 6. klašu skolēni devās uz Zemgales EKO un Zemgales reģionālo vides pārvaldi. 7. – 8.klašu skolēni un skolotāji tikās ar Jelgavas novada piparmētru audzētāju Lolitu Dugi un A/S Sadales tīkli pārstāvjiem.
Projektu dienas noslēdzās ar akciju – Džemperu dienu – taupīsim enerģiju.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par aktīvu darbošanos projektu dienās!