Skola 2018

Kalnciema vidusskolas 10. – 12. klašu skolēni 23.februārī devās uz Rīgu – Starptautisko izstāžu centru “BT1” Ķīpsalā, izstādi “Skola 2018”, kas aicina skolu jauniešus iepazīties ar izglītības iespējām gan Latvijā, gan ārzemēs. Vislielāko interesi jaunieši izrādīja par augstskolu piedāvājumu – LLU, RTU, LSPA, LU, RSU, BA Turība. Kāds no jauniešiem guva apstiprinājumu savām domām par izglītību nākotnē, bet kāds saprata, ka izvēles ceļš vēl priekšā.
Lai izdodas atrast sev piemērotāko izglītības iestādi pēc pamatskolas un vidusskolas beigšanas!

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Kalnciema vidusskolas PKK Zanda Kursīte