Svētrīts skolā.

22.decembrī skolēni un skolotāji pulcējās Lielajā zālē uz Ziemassvētku svētrītu. Visus uzrunāja Jelgavas Sv. Annas evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Kaspars Kovaļovs un Jelgavas novada pašvaldības deputāts Edgars Turks.
Skolēni pie eglītes saņēma diplomus par labām un teicamām sekmēm mācībās, par sasniegumiem konkursos un sportā.