Valsts aizsardzības mācība

Lejuplādēt VAM stundas


Nodarbība Tēma Kontroles
veids
Atzīme
Septembris      
Ievadlekcija VAM. Ievadlekcija VAM. Kontrojautājumi Nav
Likumi un reglamenti. Jaunsargu (JS) ētikas kodekss, Jaunsarga pienākumi. Paškontroles tests Nav
Likumi un reglamenti. Iekšējās kārtības noteikumi, Drošības noteikumi Jaunsargu nodarbībās un pasākumos. Paškontroles tests Nav
Ierindas apmācība. Karavīra pienākumi pirms stāšanās ierindā un ierindā, noteikumos lietotie termini
un definīcijas.
Snieguma novērojums,
Kontroljautājumi
Nav
Ierindas apmācība. Pamatstāja, pozīcija “Brīvi”, pagriezieni uz vietas. Snieguma novērojums Nav
Ierindas apmācība. Pamatstāja, pozīcija “Brīvi”, pagriezieni uz vietas. Snieguma novērojums Nav
Ierindas apmācība. Pārvietošanās (soļu veidi). Snieguma novērojums Nav
Lauka kaujas iemaņas. Kājnieku individuālā ekipējuma sagatavošana uzdevumam. Kontroljautājumi Nav
Oktobris      
Topogrāfija. Topogrāfiskās kartes struktūra. Kontroljautājumi Nav
Topogrāfija. Kartes mērogs, Topogrāfiskie apzīmējumi. Kartes raksturojums. Snieguma novērojums Nav
Topogrāfija. Kartes mērogs, Topogrāfiskie apzīmējumi. Kartes raksturojums. Praktiskais uzdevums Ir
Topogrāfija/Lauka kaujas iemaņas (LKI). Attāluma noteikšana dabā ar pārsoļiem (TOPO), attāluma noteikšana (LKI). Kontroljautājumi Nav
Topogrāfija/Lauka kaujas iemaņas (LKI). Attāluma noteikšana dabā ar pārsoļiem (TOPO), attāluma noteikšana (LKI). Snieguma novērojums Nav
Topogrāfija/Lauka kaujas iemaņas (LKI). Attāluma noteikšana dabā ar pārsoļiem (TOPO), attāluma noteikšana (LKI). Praktiskais uzdevums Ir
Orientēšanās. Orientēšanās apvidū izmantojot karti (orientieru metode).  Praktiskais uzdevums Ir
Novembris      
˝Dzīves skola˝ (valsts aizsardzība). Valsts aizsardzība – ikviena iedzīvotāja pienākums. Kontroljautājumi Nav
Patriotisms. Pilsoniskais patriotisms. Kontroljautājumi Nav
Patriotisms. Pilsoniskais patriotisms. Grupu darba plēnums Nav
Lauka kaujas iemaņas. Individuālā maskēšanās. «Kāpēc lietas ir redzamas?». Kaujas disciplīnas ievērošana. Kontroljautājumi Nav
Lauka kaujas iemaņas. Individuālā maskēšanās. «Kāpēc lietas ir redzamas?». Kaujas disciplīnas ievērošana. Snieguma novērojums Nav
Lauka kaujas iemaņas. Individuālā maskēšanās. «Kāpēc lietas ir redzamas?». Kaujas disciplīnas ievērošana. Praktiskais uzdevums Ir
Līderība. Prasme runāt publiski. Kontroljautājumi Nav
Līderība. Prasme runāt publiski. Praktiskais uzdevums Ir
Decembris      
Patriotisms. Politiski aktīvs pilsonis. Kontroljautājumi Nav
Patriotisms. Politiski aktīvs pilsonis. Snieguma novērojums Nav
Topogrāfija. Topogrāfiskās kartes struktūra-atkārtojums. Kompass un kompasa izmantošana,
Direkcijas leņķis/Azimuts, Koordināšu noteikšana.
Snieguma novērojums Nav
Topogrāfija. Topogrāfiskās kartes struktūra-atkārtojums. Kompass un kompasa izmantošana,
Direkcijas leņķis/Azimuts, Koordināšu noteikšana.
Snieguma novērojums Nav
Topogrāfija. Topogrāfiskās kartes struktūra-atkārtojums. Kompass un kompasa izmantošana,
Direkcijas leņķis/Azimuts, Koordināšu noteikšana.
Snieguma novērojums Nav
Orientēšanās. Orientēšanās apvidū izmantojot karti (kompass/azimuts). Praktiskais uzdevums Ir
Ierindas apmācība. Pārvietošanās (soļu veidi) nodaļas sastāvā. Snieguma novērojums Nav
Ierindas apmācība. Ierindas apmācības ieskaite: Pamatstāja, stāvoklis “Brīvi”, pagriezieni uz vietas,
pārvietošanās (soļu veidi), karavīra pienākumi pirms stāšanās ierindā un ierindā.
Praktiskais uzdevums Ir